Een uitgeverij voor poëzie en andere fenomenen

Waarom?

Er wordt oneindig veel meer literair werk geschreven dan uitgeverijen of tijdschriften kunnen publiceren. Goed zo! Een groot deel daarvan is nobele liefhebberij. Daarnaast blijft er een segment van waardevol werk dat nooit het licht ziet.

Sommige auteurs nemen hun toevlucht tot een publicatie ‘in eigen beheer’, maar deze uitgaven blijven meestal onzichtbaar. Fluxenberg biedt deze auteurs een professioneel platform, een vitrine waar de uitgaven net iets meer licht krijgen. Dank u, Fluxenbergers!

Uitgeefbeleid

 • Fluxenberg wil een breed fonds ontwikkelen: naast poëzie kunnen ook andere genres en disciplines aan bod komen. Fluxenberg hanteert geen poëticale dogma’s. Of toch niet opzettelijk.
 • Fluxenberg hanteert wel kwaliteitsnormen en doet dat via een informeel systeem van ‘patronage’. Als patroons kunnen optreden: auteurs die bij Fluxenberg publiceren en andere ingewijden.

Zakelijk model

 • De auteur betaalt de productie (eindredactie, vormgeving, druk) en de distributie van zijn/haar boek. Dank u, auteur!
 • De auteur bepaalt de oplage, in overleg met Fluxenberg.
 • De auteur is dus de eigenaar van het boek. Hij/zij betaalt de uitgaven maar strijkt ook de inkomsten op. Met een beetje geluk recupereert hij/zij alle kosten en maakt hij/zij ook een beetje of een beetje veel winst.
 • Elk boek wordt verkocht via de site van Fluxenberg. Eventueel ook via prachtige boekhandels en andere kanalen. Dat bepaalt de auteur, in overleg met Fluxenberg.

Diensten aan de auteur

 • Eindredactie van het boek, verzorgd door Fluxenberg. Teksten mogen geen fouten bevatten, tenzij opzettelijke.
 • Communicatie rond het boek, op site etc., verzorgd door Fluxenberg, i.s.m. de auteur.
 • Vormgeving van het boek, begeleid door Fluxenberg, in samenspraak met de auteur.
 • Drukwerk. Fluxenberg geeft bij voorkeur boeken uit die worden gedrukt. Andere media of kunstdrukken zijn ook mogelijk. Alles kan, of toch bijna alles.
 • De oplage wordt bepaald door Fluxenberg en de auteur. Deze bevat zo mogelijk een paar dozijn recensie-exemplaren en een aantal exemplaren voor archieven (Letterenhuis, Wettelijk Depot e.a.).

Het statuut en de naam van Fluxenberg

 • Fluxenberg gaat van start als feitelijke vereniging.
 • Na verloop van tijd zal worden beslist of Fluxenberg een feitelijke vereniging blijft dan wel door het leven wenst te gaan als vzw.
 • De naam klinkt artistiek verantwoord (Fluxus, iemand?). Hij verwijst naar de bijna mooiste berg in de Rand van Brussel: ‘bijna’, het is namelijk geen berg. (Dus toch Fluxus?)

Fluxenberg is tot nader order een samenscholing van

 • Johan Wambacq, redacteur, dichter, initiatiefnemer
 • Jan Ducheyne, organisator van De Sprekende Ezels (ed. Brussel), dichter, medeplichtige
 • Bernard Van Eeghem, theatermaker, beeldend kunstenaar, dichter, medeplichtige